Vuokrausehdot opetusajoneuvolle

thekuljettajakoulutus.fi vuokraustoiminta on THE Kuljettajakoulutuksen liiketoimintaa. THE Kuljettajakoulutuksen y-tunnus on 2594892-2
THE Kuljettajakoulutus on rekisteröity osoitteeseen Keijutie 12, 15700 Lahti. Asiakaspalvelunnumero on +358405832934 ja email: joel.solehmainen@gmail.com

Yrityksen toimialana on kuljettajakoulutus, kevyiden ajoneuvojen vuokraaminen ja kaikki laillinen liiketoiminta. Pääsääntöisesti THE Kuljettajakoulutus myy opetuspalveluja autokouluille, opetuspalveluita kortin omaaville yksityisille sekä vuokraa opetusajoneuvoa. Vuokraamo myöhemmin THE Kuljettajakoulutus.

VUOKRAUS SISÄLTÄÄ

 • Rajoittamattomat kilometrit maksetun ajan puitteissa (1 ajotunti on 50 min.)
 • Muutoskatsastetun opetusajoneuvon (KIA RIO, ZKM-447)
 • Vakuutukset (liikennevakuutus, kolarointi, hirvi, ilkivalta, palo, varkaus, vastuu,
 • luonnonilmiö ja autopalveluvakuutuksen
 • Polttoaineen (95E)
 • Arvonlisäveron
 • Pakolliset talvivarusteet (talvirenkaat 1.10-31.3, tai keliosuhteiden mukaan)

AJONEUVON KÄYTTÖ

 • Asiakas on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
 • Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.
 • Asiakas on auton pääasiallinen käyttäjä, hän saa omalla vastuullaan luovuttaa ajoneuvon henkilölle joka tuntee ajoneuvon vuokrausehdot ja täyttää muut vuokraamon sekä tieliikennelain asettamat ehdot.
 • Auton käyttö lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella tai mihinkään normaalista poikkeavaan on kielletty.
 • Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Luvattomasta maastaviennistä johtuneet kulut seisontapäivineen peritään tarvittaessa asiakkaalta ja luvattomasta maastaviennistä tehdään viranomaisilmoitus.
 • Autoissa ei saa tupakoida. Kotieläinten kuljettamiseen tulee pyytää vuokraamon lupa

ASIAKAS ON OMAVASTUUN YLÄRAJAAN SAAKKA VELVOLLINEN KORVAAMAAN, OMAVASTUU 500€

 • Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

VUOKRAAJAN VASTUU KAIKESTA VAHINGOSTA

 • Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessa

VUOKRAAJAN VAPAUTUMINEN KORVAUSVASTUUSTA

 • Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

MUUT MAKSUVELVOLLISUUDET

 • Asiakas on vastuussa kaikista vuokraamisen aikana syntyneistä tieliikennerikkomuksista.
 • Vuokraaja, asiakas on velvollinen ja vastuussa kaikista vuokraamisen aikana syntyneistä tieliikennerikkomuksista. (ruuhka-/tiemaksuista, ylinopeussakoista, pysäköintivirhemaksuista ja liikennerikkomuksista; sekä näihin maksuihin liittyvistä hallinnollisista kuluista, sekä .muut aiheutuneet kulut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut )
 • Palautettaessa ajoneuvoa vuokra-ajan päätyttyä, asiakkaan tulee pysäköidä auto parkkipaikalle tavalla, josta ei voi seurata pysäköintivirhemaksuja. Asiakas vastaa palautuksen yhteydessä tehdystä väärästä pysäköinnistä seuranneista kustannuksista. Mikäli asiakas ei itse hoida maksuja, peritään asiakkaalta veloitettavan summan lisäksi 80 euron käsittelymaksu.

VUOKRAAJAN VASTUU VUOKRA-AJAN JÄLKEEN

 • Autoa palautettaessa vuokraajan on varmistuttava, että autoon ei synny vahinkoa auton seisomisesta pysäköitynä ennen seuraavaa käyttäjää. Tällä tarkoitetaan, että vuokraaja on velvollinen tarkistamaan, että autoon ei jää päälle sähköä kuluttavia laitteita kuten: ajovaloja, sisävalo(j)a, radiota tai esimerkiksi ikkunaa raolleen, josta sisätilat pääsevät kastumaan. Mikäli vuokraaja laiminlyö tämän velvollisuuden, voidaan häneltä laskuttaa aiheutuneet kustannukset jälkikäteen. Tällaisia voi olla esimerkiksi tyhjentyneiden akkujen latauksesta tai uusiin vaihtamisesta aiheutuneet kustannukset, sekä seisontakustannukset asiakkaan perusomavastuu -kohdan mukaisesti
 • Mikäli käyttö jatkuu varattua aikaa pidempään, on asiakas velvollinen maksamaan jokaiselta ylimenevältä 15 minuutilta 25 € lisämaksun noutokohteeseen

VARAUKSEN NOUTAMINEN

 • Varaudu tunnistautumaan, ajokortista otetaan kopio/valokuva

PALVELUNUMERO

 • Jos vuokrauksen aikana ilmenee ongelmia, soita +358405832934

PERUUTUS

 • Varauksen voi perua tai muuttaa maksutta, mikäli peruutus tapahtuu 14 vrk ennen opetusajoneuvon vuokrauksen ajankohdan alkua. Jos varaus perutaan myöhemmin, tehtyä varausmaksua ei palauteta.
 • Mikäli opetusajoneuvo ei ole asiakkaan saatavilla johtuen pakottavasta esteestä, (ajoneuvon vaurioitumisen vuoksi, ajoneuvon korjauksesta tai muusta pakottavasta syystä), on THE Kuljettajakoulutus velvollinen viipymättä ilmoittamaan varauksen tehneelle asiakkaalle asiasta. Tällaisessa tilanteessa THE Kuljettajakoulutus on lisäksi velvollinen palauttamaan asiakkaan maksaman summan hänen tililleen viimeistään 7 vrk:n kuluessa. Samoin THE Kuljettajakoulutus on velvollinen osoittamaan ensisijaiset korvaavat ajotunnit asiakkaalle.

MUUTOKSET

 • Varausta voidaan asiakkaan puolelta muuttaa veloituksetta 14 vrk tai aiemmin ennen vuokrauksen alkamista olemalla yhteydessä asiakaspalveluun joel.solehmainen@gmail.com
 • Aikaryhmän sisällä tapahtuva varauksen muuttaminen: veloituksetta 14 vrk tai aiemmin.
 • Aikaryhmän muutos halvemmasta kalliimpaan, maksetaan erotus.
 • Aikaryhmän muutos kalliimmasta halvempaan, erotus hyvitetään seuraavan varauksen yhteydessä.

OPETUSAJONEUVON VUOKRAAMINEN

 •  Lähetä haluamasi varaustoive osoitteeseen joel.solehmainen@gmail.com tai soita/txt puh 0405832934 laita haluamasi ajankohdat, (pvm, kello ja monta tuntia), yhteystiedot (nimi, puhelin, osoite sekä ajokortinhallinnollinen numero ajokortista kohta 4d.).
 • Paluupostissa saat laskun varatusta/varatuista ajankohdista. Laskun maksamisen jälkeen vahvistetaan vuokratunnin/- tuntien ajankohdat.
 • Kaikki vuokraukset perustuvat 60 min ajanjaksoille (50min ajoaikaa). Täysi maksu veloitetaan, vaikka koko käyttöaika ei täyttyisi. Mikäli auto ei ole saatavilla varauksen alkaessa, THE Kuljettajakoulutus on velvollinen osoittamaan uuden vapaan ajan.
 • Jos asiakas ei ole jostain syystä tyytyväinen autonvuokraukseen, hänen tulee ilmoittaa asiasta joel.solehmainen@gmail.com Pyrimme selvittämään kaikki asiakaspalvelukyselyt 48h sisällä viestin vastaanottamisesta.
 • Mikäli asiakas ei jostain syystä käytä vuokraamaansa ajotuntia unohduksen vuoksi tai saapuu paikalle myöhässä, ei THE Kuljettajakoulutus valitettavasti voi palauttaa maksua käyttämättömästä ajotunnista.
 • Auton hakuhetkellä kuljettajalla tulee olla mukana omissa nimissään oleva rikkeetön ajokortti. Asiakkaan tulee ottaa huomioon Trafin ja lainsäädännön vaatimukset opetusluvalla tapahtuvan ajamisen osalta. Asiakkaan on auton hakuhetkellä, tarkistettava auto mahdollisilta vaurioilta ja raportoitava näistä tai mistä tahansa ongelmista noutopistettä, ennen kuin ottaa auton käyttöön ja lähtee ajamaan. Vuokraamo edellyttää, että asiakas tarkistaa auton kunnon olevan täysin vastaava kuin varauksen alussa. Asiakas siisti auton sisätilat ennen avaimen palauttamista. Tupakointi ajoneuvossa on kielletty. Asiakas on velvollinen informoimaan aiheutuneista vaurioista THE Kuljettajakoulutusta. THE Kuljettajakoulutus ei valitettavasti voi antaa hyvitystä käyttämättömistä tunneista.

VUOKRAEHTOJEN HYVÄKSYMINEN

 • Varatessasi ja maksaessanne ajovuoron joel.solehmainen@gmail.com vahvistatte, että hyväksytte nämä ehdot.

Voimanlähteenä WordPress.com.

Ylös ↑